Navigation Menu+

Popularne zawody prawnicze

Poznań

Studia prawnicze od wielu lat kojarzą się społeczeństwu (nie tylko polskiemu) jako bardzo prestiżowe i przyszłościowe, jeśli chodzi o obraną ścieżkę zawodową. Z zawodami prawniczymi najczęściej kojarzymy nie tylko prestiż, ale również wysokie zarobki i stałą posadę. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że sprawowanie funkcji sędziego, kuratora czy prokuratora niejednokrotnie wiąże się również z większym stresem oraz wieloma problemami. Osoby wykonujące zawody prawnicze muszą doskonalić swoje umiejętności nie tylko w czasie studiów czy aplikacji, ale również wiele lat później – już w trakcie wykonywania zawodu. Co więcej, praca adwokatów, radców prawnych, sędziów czy wspomnianych już prokuratorów jest niezwykle odpowiedzialna. Od ich postępowania czy wykonywanych obowiązków zazwyczaj zależy życie wielu ludzi. Warto zatem zdać sobie sprawę z tego, że ciężka praca osób wykonujących zawody prawnicze tak naprawdę nie kończy się z chwilą ukończenia studiów czy w momencie zdania egzaminu aplikanckiego. Tak naprawdę ciężka harówka dopiero się wtedy rozpoczyna.

Zawód adwokata i radcy prawnego

Obowiązki wykonywane przez radcę prawnego oraz adwokata w dużej części się pokrywają. Istnieją jednak przestrzenie charakterystyczne wyłącznie dla jednego bądź drugiego zawodu. Niemniej jednak w obu przypadkach wykonywanie obowiązków skupia się na tym, by pomóc osobie zgłaszającej się do kancelarii adwokackiej bądź do kancelarii radcowskiej. By wykonywać wspomniane zawody, trzeba najpierw ukończyć studia na kierunku prawa. Przyszli adwokaci oraz radcy prawni muszą odbyć również aplikację kończącą się poważnym i trudnym egzaminem. Dzięki wielu latom nauki, testom i egzaminom (nierzadko powtarzanym wielokrotnie) każdy radca i adwokat zostaje odpowiednio przygotowany do pełnienia swoich obowiązków.

Zawód komornika

Komornik sądowy to powszechnie najbardziej znienawidzony zawód prawniczy. Bardzo często osoby wykonujące obowiązki komornika traktuje się stereotypowo. Wielu ludzi uważa, że zawód komornika jest przede wszystkim krzywdzący, a nawet brutalny. Niestety mniejsza część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest to zajęcie najtrudniejsze, jeśli chodzi o zawody prawnicze. Komornik – w drodze przymusu egzekucyjnego – musi regulować od wskazanych osób zaległe należności. W efekcie podczas wykonywania obowiązków spotyka się z różnymi sytuacjami. Nierzadko trudnymi, smutnymi i stresującymi. Warto zatem choć trochę zmienić swoje podejście do nomen omen wciąż kontrowersyjnego zawodu jakim jest komornik.

Zawód sędziego

kancelariaOsoba wykonująca zawód sędziego jest funkcjonariuszem publicznym. Innymi słowy, na mocy prawa podlega szczególnej ochronie prawnej i jednocześnie podlega też bardziej szczegółowej odpowiedzialności karnej. Zajęciem sędziego jest orzekanie o różnych sprawach. Każda osoba na tym stanowisku przy podejmowaniu decyzji musi się oczywiście kierować zasadami bezstronności oraz niezawisłości. Innymi słowy, sędzia wydający wyrok opiera się wyłącznie na Konstytucji, ustawach oraz dowodach. Nie może podlegać żadnym naciskom, wymuszeniom i zależnościom. Co ciekawe, zawód sędziego sprawuje się w Polsce dożywotnio i dodatkowo w jednym miejscu (chyba, że sam sędzia zgodzi się na przeniesienie). Takie zasady wprowadzono po to, by podejmowane decyzje nie były oparte na groźbach zwolnienia z urzędu czy groźbach przeniesienia w inne miejsce. Wyjątkiem są sytuacje, w których nieprawidłowe działania sędziego wymagają reakcji ze strony wyższych instancji. W takich przypadkach na podstawie orzeczenia sądu wspomniane zmiany mogą być z ważnych powodów dokonywane.

Zawód prokuratora

Prokurator pod pewnymi względami przypomina policję czy straż miejską. Jemu także zależy na tym, by prawo było przestrzegane. Jeśli tak nie jest, zadaniem prokuratora jest ściganie przestępców za popełnione przestępstwa. Innymi słowy, prokurator egzekwuje prawo i oskarża podejrzanych na podstawie przedstawionych czy zgromadzonych dowodów. Co ciekawe prokuratorem w Polsce musi być osoba, która posiada polskie obywatelstwo. Trzeba naturalnie ukończyć również studia prawnicze i aplikację (zakończoną egzaminem prokuratorskim). Ograniczenia związane są nawet z wiekiem. Zawód prokuratora można wykonywać dopiero ukończywszy dwudziesty szósty rok życia.

Inne zawody prawnicze

Wymienione wcześniej zawody są najczęściej kojarzone z absolwentami prawa. Jak się jednak okazuje, po ukończeniu tego kierunku można ubiegać się o wykonywanie wielu innych zawodów. Przykładem jest chociażby rzecznik patentowy, referendarz sądowy czy asesor.

Zawody prawnicze są nie tylko niezwykle interesujące, ale również bardzo wymagające i nierzadko stresujące. Warto pamiętać, że oprócz profitów osoby wykonujące zawód adwokata, radcy, sędziego czy kuratora muszą liczyć się z wieloma utrudnieniami. Niemniej jednak osoby decydujące się na karierę prawniczą z reguły nie żałują swojej decyzji. Na swoich stanowiskach z pewnością mogą spełniać się zawodowo, a nierzadko są w stanie pomóc wielu ludziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + 11 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>